Vasagård Øst

 Eftersommeren 2018

Det hårdeste arbejde på en udgravning, der åbnes op til en ny sæson, er fjernelsen af al det ukrudt, som er dukket op i udgravningen siden sidst. Remko, der er hollandsk arkæologistuderende, Glenn, som studerer arkæologi i Lund og jeg gik hårdt til den sammen med arkæolog Michael.

Udgravningen er så småt i gang, og endnu en hollandsk arkæologistuderende, Marit, er ankommet. Bag Glenn står amatørarkæolog Svend.

Ole, som ejer Vasagård, er ankommet med sin gravemaskine for at flytte en bunke jord under opsyn af Michael, mens Marit holder en pause i behørig afstand.

Til højre står den hollandske arkæologistuderende Remko med et par af sine fund. Om knoglen til venstre herover er en ledknogle fra en gris eller et menneske, fik vi ikke afgjort. Flintstykket til højre er i hvert fald forarbejdet, men præcis hvad det er, vides ikke endnu.

I Brinken til højre på billedet for oven fandt Glenn en skafttunge-pilespids, som ses på billedet til venstre.

Marit og Ditte ta'r sig en snakkepause.

Ditte, hvis speciale er stenalder, viser stolt en pilespids, som hun var så heldig at finde. Dens lige er ikke tidligere fundet på Bornholm.

Armatørarkæolog Svend leverede dagens fund, da han fandt den flotte ravperle herover. Rav bliver mørkt og skørt, når det ligger i jorden, men det lykkedes ham at finde begge halvdele. Svend har et særligt forhold til Vasagård, da det var ham, der i sin tid gjorde Chefarkæolog Finn Ole opmærksom på stedet.

Når Michael går i gang med løvpusteren, gælder det om at holde afstand. Normalt bruges apparatet jo i haver, men det har vist sig meget velegnet til at fjerne støv og småsten fra udgravningsfeltet, som er nødvendigt, når der skal 3D-fotograferes, hvilket Michael er ekspert i.

Naturligvis var der også tid til kage. Amatørarkæolog Marianne, mellem Svend og Michael, havde fødselsdag, som blev fejret på Vasagård Vest. Chefarkæolog Finn Ole, Glenn, Marit og Remko deltog også.

Amatørarkæolog Bjarne i midten af billedet har nu også tilsluttet sig arbejdsholdet.

Blotlæggelse af palisadeområdet skrider fremad. Vasagård Øst er en del af den kultplads, som også omfatter Vasagård Vest, der ligger et par hundrede meter bag skurvognen i baggrunden. Amatørarkæolog Kurt graver til venstre, mens arkæolog Michael, der leder arbejdet, sidder i forgrunden. De arkæologistuderende Remko og Ditte er også i fuld gang.

Ikke mindre end seks amatørarkæologer, som er en stor hjælp i udgravninger, er til sted her. Mellem Marianne og Birthe står et par, som brugte et nogle dage i deres ferie med at hjælpe til. I forgrunden er Tot og Povl i gang.

Der lægges sidste hånd på udgravningen i Vasagård Øst.

Til højre er amatørarkæologerne Povl og Tot ved at blotlægge en række sten, som sandsynligvis har støtte den palisadevæg, som har omgivet kultpladsen.

Billedet herunder viser et par flotte snitgrøfter, der ligeledes viser de sten, som har støttet palisadevæggen.

Et af stolpehullerne kan skimtes midt i den nærmeste grøft.

Jeg fandt det flot slebne knivskarpe stykke flint, som Ditte holder. Jeg forestiller mig, at det må have været datidens barberblad brugt til håndarbejde.