Sorte Muld

Sorte Muld, der ligger på et højdedrag ovenfor Svaneke, har været beboet fra ca. 700 f.v.t. til ca. 800 e.v.t. Sorte Muld havde sin storhedstid i germansk jernalder (375-750 e.v.t.), men var allerede en central plads i romersk jernalder mellem 1 og 400 e.v.t. Det antages, at pladsen har været konge- eller høvdingesæde for den lokale hersker. Man ved fra geomagnetiske målinger foretaget i foråret 2019, at der findes flere bygninger på stedet, og håbet er at finde en tempelbygning i lighed med den fra jernalderen, man har fundet i Uppåkra i Sverige. I forvejen har man fundet cirka 2400 små guldgubber i pløjelaget igennem et par årtier, og flere dukker op hvert år.

Archaeobalt er et EU-støttet projekt, som delvis finansierer udgravningen. Det er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Lund Universitet, Universitetet i Gdansk og Bornholms Museum

September 2020

Sorte Muld kom aldrig i gang i år på grund af Covid-19. Vi foretog en opsamling af synlige fund i udgravningerne inden de igen blev dækket til med presenninger. Ukrudt blev fjernet og kornet langs kanten slået. Her er amatørarkæologerne Svend og Marianne i gang med opsamling.

Museumsassistent René og amatørarkæolog Marianne er i gang med at måle de oprindelige felter op, så de opsamlede fund kan registreres i de rigtige felter. Chefarkæolog Finn Ole står som sædvanlig for formidlingen til medierne. Herunder er det et interview til Bornholms Radio.

René og jeg gennemgik endnu en gang det omkringliggende område med detektor, og denne gang var René så heldig at finde en guldgubbe. Jeg tror, det er størrelsen på gubben, som han viser de andre - eller noget andet.

Sommeren 2019

Så er sommerens udgravninger i Sorte Muld i gang. Containere til redskaber, fotolab og tørrerum er opstillet sammen med et telt til blandt andet spisning. Cirka 30 arkæologistuderende fra Århus, nogle udenlandske studerende, amatørarkæologer og andre deltager på forskellig måde i udgravningerne.

Den opgravede jord lægges i spande efter felter, og hældes derefter i tilhørende trillebører.

Man skulle tro, at 40 trillebører er rigeligt, men de kommer alle hurtigt i brug. Når trillebørene er fyldt, bliver de kørt til soldeanlægget, hvor jorden bliver skyllet igennem for at sikre, at for eksempel guldgubber ikke bliver overset (herunder).

Der går meget vand til hele soldningsprocessen. For eksempel skal trillebørene med jord fra felterne, der står bag René på billedet, fyldes med vand og omrøres, så jorden er nemmere at grovsolde. Under finsorteringen anvender man også vand. Det brugte vand ender i den lille sø nær udgravningsarealet, og bliver derfra så vidt muligt genanvendt til grovsoldning.

Fire sorteringsborde var klar til finsortering af de skyllede materialer, hvorefter de bliver lagt på tørrebakker og placeret i tørrecontaineren helt til højre

Manden i midten er Jens, de århus-studerendes faglige leder, her i samtale med arkæolog Michael.

Chefarkæolog Finn Ole er øverste leder på Sorte Muld-projektet. Her står han sammen med en ph.d.-studerende fra København.

Arkæolog Nick (herunder) er koordinator på det EU-finansierede Archaeobalt-project. Derudover hjælper han også sammen med arkæolog Ditte amatørarkæologerne Tot og Povl i arbejdstøjet og tager billeder af fotografen - mig.

Her er det amerikanske ph.d.-studerende Timmith, som går i dybden, mens arkæolog Michael (herunder) underviser de studerende i brug af landmålerudstyr.

Klaus (til højre) udfører flere vigtige opgaver på Sorte Muld. Her er han i gang med at kontrollere et jordlag for guldgubber, inden det køres til grovsoldning.

Pionervognen er kommandocentralen, som huser et lille køkken og kontor/spiserum. Der er også et forbrændingstoilet.

I baggrunden til højre for gården ligger parkeringspladsen, hvorfra turister og lokale nysgerrige kan følge en sti op til selve udgravningen. Der er mulighed for en såkaldt lydvandring, hvor man via sin mobil bliver præsenteret for områdets historie. På parkeringspladsen er opstillet tre containere med udstilling af fund. Ligeledes er der toiletter til rådighed.

Billedet viser nogle af de mere specielle fund fra Sorte Muld frem til maj 2018. I nederste række er eksempler på sølvgubber, som også dukker op i området. Andre særlige fund er perler, genstande tilvirket af knogler og rav og glasskår muligvis fra romerske drikkebærer