De perler, vi finder på for eksempel Sorte Muld, Smørenge og Vellensbygård, stammer ofte fra gravpladser fra yngre romersk jernalder. En del af perlerne kan være produceret lokalt efter romersk forbillede, mens andre er kommet til Bornholm gennem handel med folk sydfra. En grundig artikel om glasperlerne på Bornholm skrevet af  konservator M.Sc. Torben Sode kan læses i bogen "De første og de største fund".