Nørregård

December 2020

Nørregårdsudgravninger er nu officielt indstillet. Et af de sidste fund er denne spydspids, som René fandt i regnvandsrenden under det formodede tagudhæng i den østlige del af det store vikingehus.

November 2020

Vejret tillader endnu nogle gange, inden der lægges sidste hånd på udgravningen på Nørregård. Grundplanen for det store vikingetidshus er nu helt afdækket, og resultatet er, at det er det med en længde på cirka 42 meter er det største vikingehus på Bornholm. Efter den sidste aftrækning af jordlag gik René og jeg jordstykket over med detektor, men blot små bronzestumper dukkede op.

René og Michael er i gang med det sidste stolpehul og de sidste opmålinger.

November 2020

Til venstre tager Povl den sidste tørn i en affaldsgrube, og for oven ses endnu en profil af et anseligt stolpehul.

Udgravningen på Nørregård fortsætter i november så længe vejret tillader. Det sædvanlige hold af arkæologer og amatører er i gang dog med et nyt medlem af gruppen, Julia, som står mellem Finn Ole og Tim, der kom forbi i en pause fra jobbet.

Finn Ole har fået penge til at få trukket endnu mere overfladejord af, så det måske bliver muligt at få et overblik over størrelsen på det store vikingehus. Skatten blev fundet i et mindre og lidt yngre hus klods op ad den store vikingehal. René, Bent og jeg indledte dagen med at gå den nye overflade efter med detektor. Bent fandt små stumper af en skjoldfibel, som måske stammer fra den store fibel på billedet længere nede. René og jeg fandt blot nagler og søm af jern.

Povl og Svend blev sat i gang med at snitte stolpehuller, og som det tydeligt fremgår af billedet er det enorme stolper, der er brugt til vikingehallen - både i omfang og dybde.

I modsætning til andre udgravninger bliver der fundet mange potteskår, især langs hallens ydrevægge. Det gør gravearbejdet lidt sjovere, som man kan se på Marianne herover. På billedet til venstre herunder er nyoptagede potteskår og til højre en økse af sten.

Det er som sædvanligt Johnny, der står for præcisionsgravningen, mens Bent lytter efter endnu et detektorsignal.

Det er chefarkæologen Finn Ole, der dirigerer al gravearbejde. På billedet herunder ses nedgangen til kongegraven - eller, ja det er blot Svend, som måtte lave trappetrin for at komme op af  det dybe stolpehul. Halvvejs nede ses et hul i profilen - det stammer formodentlig fra en gammel rævegrav, da ræven jo er udryddet på Bornholm.

Sensommer og efterår 2020

Amatørarkæolog Tim (til højre) fandt for nogle år siden adskillige mønter på en mark ved Nørregård. Det var også på den mark, at Tim lærte mig at gå med detektor, men indtil i år var det ikke lykkedes at finde skattens placering. Nu var dagen så kommet, hvor Bornholms Museum under ledelse af chefarkæolog Finn Ole besluttede at sætte en udgravning i gang.

Vores dygtige føre af gravemaskinen, Johnny, fik omhyggeligt trukket det øverste lag af det udlagte felt, og fire detektorførere, inclusiv mig, kastede sig over den blottede jord. Herover er det amatørarkæolog Michael, og herunder står amatørarkæolog Bent.

Efter fund af adskillige mønter i området lykkedes det til sidst at finde selve skattens placering. Inden opgravningen var en drikkepause nødvendigt - det var meget varmt den dag.

Under nøje overvågning fra en Journalist og en fotograf fra Bornholms Tidende lykkedes det ved fælles hjælp at få skatten placeret i en transportkasse. Selv Johnny (herunder til højre) måtte ud af gravemaskinen for at se resultatet af gravearbejdet.

Det var imidlertid ikke helt slut med store fund. Få meter fra skatten dukkede en stor skjoldfibel af bronze op. Derudover var jeg heldig at finde en sølvfolieperle i en af jordbunkerne (til venstre herunder)

På museet blev udredning af skatten foretaget af arkæolog Nick. Det viste sig hurtigt, at det meste af skatten var blevet spredt på marken under pløjning, så kun få mønter var tilbage i jordklumpen. På billedet herunder kan man se, at mønten længst til venstre ligger på bunden af det lerkar, som skatten har været nedgravet i.

Der er ingen tvivl om, at skatten er en typisk vikingeskat, som til forskel fra Bjerregårdsskatten kun indeholder sølv. Men den vigtigste opdagelse viste sig at være huset, som skatten blev fundet i. Indtil nu ser det ud til at dreje sig om en af de største vikingehuse på Bornholm. Derfor fortsætter udgravningen i år, som det fremgår af billederne herunder. De foreløbige fund fra skatten kan ses her: Nørregårdsskatten.

Den trofaste arbejdsstyrke bestående af museumsassistent René, amatørarkæologerne Birthe og Svend og chefarkæolog Finn Ole, er allerede i fuld gang med at grave videre. Allerede nu er der dukket keramik op, hvor især farven på noget af keramikken er speciel. Se keramik fra Nørregård.