Åløse

Marts 2020

Amatørarkæologerne Jeanette og Torben (Torben står midt i billedet og til højre for ham står Jeannette) var så heldige at finde en vikingeskat på en af de marker, hvor de går med detektor. Chefarkæolog Finn Ole besluttede at gøre et forsøg på at finde skattens oprindelige nedgravning og eventuelle bygninger fra den tidsperiode. Efter aftrækning af pløjelaget lykkedes det for os at finde flere mønter, hvor i hvert fald nogle stammer fra skatten. Pløjning har gennem tiden fordelt mønterne over et større areal og desværre ødelagt en del af dem, som det fremgår af billedet af skatten.

Amatørarkæolog Klaus sidder med et møntfund, og bag ham er amatørarkæolog Walter i gang ligesom antropolog Lars helt ude til højre. Torben, arkæolog Syver, Jeanette og Finn Ole kigger interesseret på.

Syver tager sig af den hårde arbejde med at finde stolpe huller, mens museumsassistent René (til venstre) og jeg gik ture ud på marken til begge sider, hvor der også lå mønter.