Gyldenshøj

September 2020

Nær Bølshavn ligger en overpløjet gravhøj fra bronzealderen (1700 til 500 f.v.t.). Chefarkæolog Finn Ole og en af hans gamle studiekammerater Arkæolog Carsten har længe talt om, at den bør undersøges nærmere, og i år var der tid. De fire amatørarkæologer, Tot, Povl, Birthe og Marianne, indledte sammen med Carsten og Finn Ole udgravningen, efter at det øverste jordlag var trukket af. Museumsassistent René og jeg fik i første omgang til opgave at gå området over med detektor.

Arbejdet skred hurtigt frem, og snart var gravhøjens fundament blotlagt. I midten af gravhøjen stikker en stor sten op. Det første bud gik på, at den kunne være en væltet bautasten,  men det endte med, at det må være grundfjeldet, som stikker op.

Arkæolog Michael sluttede sig til arbejdsholdet, og som det fremgår af billedet herunder, blev der snart fundet tegn på brandgrave, som er placeret rundt om selve gravhøjen.

Arbejdet med vore detektorer gav ikke noget resultat, så René og jeg fik til opgave at udgrave nogle af brandgravene.

Desværre fandt vi ikke andet end grov keramik og brændte knoglerester,

Carsten havde ikke glemt sin uddannelse som arkæolog og gik hårdt til den, selv om han for kort tid siden var blevet pensioneret fra jobbet som direktør for Folketinget og før det var direktør for Nationalmuseet. Formodentlig bliver udgravningen genoptaget til næste år.