Boderne

I en skrænt ved Boderne på Sydbornholm har en opmærksom person opdaget et bopladslag med flint fra en 10.000 år gammel boplads (måske endnu ældre oplyser Chefarkæolog Finn Ole) efterladt af nogle af de ældste beboere på Bornholm. På trods af vanskelige arbejdsforhold har de flittige amatørarkæologer Povl, Tot og Marianne stået for en stor del af gravearbejdet under ledelse af chefarkæolog Finn Ole.

APRIL 2021

Arkæolog Michael tager sig af opmålingerne assisteret af Finn Ole herunder altsammen overvåget af en lokal beboer i midten af billedet. Michaels opmålinger viste, at udgravningen foregår knapt 15 meter over havniveau.

Udgravningen er nu lukket, men forventes måske genoptaget på et senere tidspunkt.

Den type flint, som blev fundet på bopladsen, kaldes blykulle-flint efter Blykulle Bakke tæt ved Læsås udløb. Tilsvarende flintdepoter er for eksempel fundet sydøst for Gudhjem og omkring Svaneke. På billedet herover til venstre ses en flintkniv, mens billedet herunder til venstre viser to flintblokke og til højre pilespidser.

Billedet herover viser tre forskellige flintknive, mens billedet herunder viser en række mikrolitter. Mikrolitter, 3-5 cm lange, geometrisk tilhuggede flintspidser, er fremstillet af mikroflækker og anvendt som spidser og modhager i pile og spyd. Mikrolitter kendes ifølge lex.dk fra forskellige jægersamfund i mesolitikum, i Danmark især fra Maglemose-kulturen, ca. 9000-6800 f.Kr.